Latvijas Kvalitātes biedrība

Latvijas Kvalitātes biedrība ir dibināta 2011. gada 28. oktobrī ar nolūku attīstīt kompetenci kvalitātes vadības jomā un uzlabot personu un organizāciju konkurētspēju. Biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrība ir reģistrēta 2011. gada 1. decembrī.

Biedrībā ir vairāk kā 60 biedru un Biedrība regulāri organizē biedriem aktuālu tēmu pasākumus (seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumus, konferences u.tml.).

Šobrīd Latvijas Kvalitātes biedrība ir:

 • EFQM oficiālais pārstāvis un koordinators Latvijā
 • Starptautiskās “Inovāciju kvalitātes balvas” oficiālais Latvijas uzņēmumu un organizāciju koordinators

Šobrīd Latvijas Kvalitātes biedrība ir atbildīga un līdzdarbojas:

 • LATAK uzraudzības padomē
 • Nacionālās standartizācijas padomē
 • Latvijas Standarta tehniskajās komitejās
 • Latvijas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padomē
 • Latvijas Pilsoniskajā aliansē
 • Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības Memoranda padomē
 • Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejās un apakškomitejās
 • "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiska regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" uzraudzības padomē