Sadarbībā ar ārvalstu partneriem nodrošinām kā vietēju, tā starptautisku salīdzinošo izvērtējumu (peer-review) veikšanu.

Peer-review veicam:

  • pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošanas izvērtēšanā;
  • vadības sistēmu (kvalitātes vadības sistēmu) izvērtēšanā;
  • izglītības programmu izvērtēšanā;
  • izstrādāto un veikto e-risinājumu izvērtēšanā.

Pēc vajadzības piesaistām papildus ekspertus un varam veikt peer-review arī citās izvērtējamās jomās.