Valdes priekšsēdētājs:

Mikus Zelmenis
(SIA "No manis"; e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 26525486)
Atbildības jomas KVALB: finanšu vadība; Inovāciju kvalitātes balva.
LATAK uzraudzības padomes loceklis.
Nacionālās standartizācijas padomes loceklis.
Pārstāv Latvijas Kvalitātes biedrību (KVALB) Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības Memoranda padomē — 1.politikas mērķa "Viedāka Eiropa" apakškomitejā.

Valdes priekšsēdētāja vietniece:
Vanda Novoksonova
(Biedrība "Eurofortis IT"; e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 28662081)
Sadarbība ar EFQM un saistītie jautājumi.

Valdes loceklis:
Viktors Mihailovs
(SIA "Zygon Baltic Consulting”; e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 26588666)

Valdes locekle:
Liene Berga 
e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 27182824

Valdes loceklis:
Raivo Rudus
e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 27182824